• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Бібліотека

Бібліотека

Завітайте до нашої бібліотеки!


ВІЗИТКА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Проблема над якою працює бібліотека

«Створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу учнів шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності та зацікавленості читачів у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації».

Девіз нашої бібліотеки: «Якщо ви володієте знаннями, дайте іншим запалити від нього свої світильники» (Фуллер).

Шкільна бібліотека для більшості дітей – це перша бібліотека в їх житті, вона готує читачів для всіх інших типів бібліотек. Тільки від нас, шкільних бібліотекарів, залежить чи зможемо ми долучити учня до систематичного читання, сформувати та розвивати інформаційну культуру, показати дорогу до інформаційного простору.

/Files/photogallery/Фото0359.jpg/Files/photogallery/Фото0358.jpg

Завідуюча бібліотеки: Снісар Галина Миколаївна

Фонд шкільної бібліотеки становить:

Всього – 16300 прим.

Художня література – 6548 прим.

Фонд підручників – 9752 прим.

Періодичні видання – 6 назв

Приміщення бібліотеки – 124 кв.м.

Має 24 місця читального залу

Обладнання бібліотеки: 3 комп’ютери, плазмовий телевізор LG.

Зміна цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагають перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них шкільна бібліотека, як обов’язковий структурний підрозділ загальноосівтнього навчальноо закладу займає особливе місце.

Особливо актуальною проблемою є впровадження в роботу бібліотеки новітніх інформаційних технологій. Успіх у впровадженні інформаційних технологій у навчальному закладі залежить в деякій мірі і від бібліотекаря, його творчого потенціалу, готовності до безперервної свмоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення.

Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, берегинею людських знань. Бібліотекар має надати користувачу право не лише засвоїти, але і реалізувати надбане соціальне знання. Якщо книга стане постійним другом і порадником учня, то їм легше буде опановувати різнобічні і глибокі знання.

Роль книги у вихованні інтересу до читання дуже велика. Необхідно спрямувати працю дітей таким чином, щоб кожен обирав ті книги, які йому подобаються, щоб світ книжок був для нього найкращим другом. З часом у читача з’явиться впевненість у тому, що потрібну, корисну, доступну для себе книгу знайде кожен. Книжки пояснюють дітям світ. Життя не зупиняється ні на мить, і, розвиваючись, читач мусить осягти сприйманням, розумом, почуттям його мінливість і різнобарвність.

Виховання бережливого ставлення до книги – не лише економічна потреба суспільства, а насамперед – моральне формування особистості.

ПОРТФОЛІО ШКІЛЬНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ

/Files/photogallery/DSCN3450.JPG

Прізвище, ім’я, по батькові: Снісар Галина Миколаївна

Освіта: Київське обласне училище культури і мистецтв, 2008 рік, бібліотекар.

Стаж: загальний трудовий – 28 років.

Кваліфікаційна категорія: бібліотекар 2 категорії.

Життєве кредо: "Людина лише там чогось домагається, де вона вірить у свої сили"

Професійне кредо: "Відкрити у кожному читачеві душу творця, дати йому змогу пробудитися і розквітнути"

Використання інноваційних технологій на бібліотечних уроках

/Files/photogallery/SAM_0010.JPG

/Files/photogallery/фото.JPG

Виконуючи інформаційну, освітню, культурну та дозвільну функції шкільна бібліотека ЗОШ I-III ступенів №4 сприяє розвитку інтелектуального та творчого потенціалу тих,хто вчить,і тих, хто навчається.

Довідкове бюро читача

Бібліотечний урок

Мета:

Наші нові поради стануть у пригоді всім, хто навчається. Адже у процесі навчання треба багато самостійно працювати з книгою "Довідкове бюро" допоможе навчитися самостійно:

ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ,

ПІДГОТУВАТИ ДОПОВІДЬ,

НАПИСАТИ: РЕФЕРАТ, НАУКОВУ РОБОТУ;

СКЛАДАТИ КОНСПЕКТ.

Хід уроку:

Як писати реферат

1. Визначити тему.

2. Підібрати літературу: а) документи, першоджерела; б) монографії, довідники, збірники; в) газетні та журнальні матеріали.

3. Ґрунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.

4. Скласти список розділів, який може і бути планом реферату.

5. Продумати план реферату, можливе його розширення.

6. Систематизувати опрацьований матеріал.

7. Остаточно продумати та уточнити план реферату.

8. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.

9. Бібліографічний опис джерела списку літератури подається за такими правилами:

· для книг слід вказати: прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані,

місця і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок;

· для журнальних статей зазначають: прізвища та ініціали авторів, повні назви статей,

скорочені назви журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки;

· для статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвищі та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.

Як працювати з підручником

1. Почитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом.

2. З'ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті.

3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.

4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.

5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам'яті.

Як скласти план тексту підручника

1. Прочитай заголовок параграфа і подумай: який зміст закладено в заголовок?

2. Прочитай уважно даний параграф і виділи в ньому нові терміни (з'ясуй їх).

3. Розглянь і постарайся зрозуміти малюнки і їх частини, що відносяться до тексту.

4. Прочитай текст окремо по абзацам і визнач, про що йдеться в кожному абзаці.

5. Склади план прочитаного тексту (пунктам плану можуть бути заголовки абзаців).

6. Перекажи за складеним планом увесь текст постарайся зрозуміти і запам'ятати його зміст,

7. Дай відповіді на всі запитання в кінці параграфа або на запитання, поставлені вчителем.

Як користуватися навчальною, додатковою і довідковою літературою

1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.

2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: в підручнику, довіднику чи додатковій літературі.

3. Насамперед використайте підручник, потім — довідник, а тоді — додаткову літературу.

4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.

5. Залежно від мети використайте такі виді читання:

· читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду — перше ознайомленні з книгою, одержання певного уявлення про зміст);

· вибіркове читання, або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця;

· читання з різних видів запису прочитаного.

6. Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйтесь побіжним поглядом, а випишіть потрібну

для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.

Як працювати з текстом параграфа

1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.

2. Знайди у тексті відповіді на поставлені питання. Виконай усі завдання.

3. Запам'ятай усі терміни та поняття.

4. Склади план своєї розповіді.

5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.

Як працювати з цитатою

1. Цитатою користуються для уточнення і підтвердження власних думок.

2. Не можна зловживати цитатами.

3. Цитата мас виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора.

4. Виписувати цитату слід без замін слів, з отриманням усіх розділових знаків, із позначенням пропусків.

5. Кожна цитата береться в лапки.

6. Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.

Як вибрати книгу для читання

1. На книжковій виставці ти завжди знайдеш цікаві книги.

2. У картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.

3. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.

4. За систематичним каталогом можна довідатися, які книги, що цікавлять тебе, є в бібліотеці. Всі картотеки, як і книги на полицях, розставлені за галузями знань, в певній системі, тому він так і називається.

5. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації — короткі розповіді про хороші книги і поради, про що і що читати.

Форма ведення записів

План — це короткий перелік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені лише основні запитання, або складним, якщо поруч з основним є додаткові запитання.

Виписки — це цитати (дослівне відтворення думок автора книги), або короткий, близький дослівного, виклад змісту потрібного уривку тексту. Виписувати з книги теоретичні положення, статичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов'язково брати у лапки, а на кожну виписку давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих аркушах, каталожних картках або перфокартках.

Конспект — це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він має бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати скороченням слів, а якщо скорочувати їх, то за загальними правилами; думки слід викладати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускати повторень. Можна використовувати цитати, обов'язково зазначити сторінку, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поле для додаткових записів.

Тези — стислий виклад основних ідей прочитаної книги.

Анотація — коротка характеристика прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.

Резюме — короткий заключний виклад наукового повідомлення.

Реферат — короткий виклад змісту книги, наукової роботи або результатів вивчення наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.

Самостійна робота з книгою

(бібліотечний урок)

]

Мета: Формувати у дітей уміння самостійно працювати з текстом. Акцентувати увагу на тих розумових операціях, які необхідні для повного і якісного засвоєння учбового матеріалу.

Хід уроку

I. Цілі читання

­ Для чого ви читаєте книги? Вчені групують цілі читання таким чином:

1. Читання для розваги.

2. Читання для інформування про що ­не будь, поповнення відомостей і т.п.

3. Читання "надихає" (книги не дають нових знань, але вливають нові сили в груди, піднімають настрій).

4. Читання крупних витворів мистецтва як необхідний засіб для розширення свого кругозору і досвіду, для поглиблення світогляду, думок, відчуття.

5. Читання для вивчення якої­небудь книги, якого­небудь питання.

6. Читання для самоосвіти.

Яку з цих, або подібних цілей ми поставимо при читанні, часто залежить від книги, взагалі від матеріалу читання, ­ наприклад, "Критику чистого розуму" Канта або "Науку логіки" Гегеля навряд чи хто стане читати ради розваги або звеселяння, а газетний фейлетон ­ для вивчення. "Пригоди Шерлока Холмса" мало придатні для цілей освіти, а хто шукає настроїв, спонукаючих до подвигів, не візьме для цієї мети аналітичну хімію. Але і одну і ту ж книгу можна читати з різними цілями. Наприклад, "Іліаду" Гомера можна читати як великий поетичний твір: Олександр Македонський, говорять, постійно перечитував її, тому що образ ахіллеса служив для нього ідеалом; вчений історик може читати її з своєї точки зору, як джерело відомостей про побут Стародавньої Греції і т.п. Треба тільки пам'ятати, що від мети читання залежать його способи.

Ми з вами говоритимемо про ділове читання. Про способи відбору літератури після теми і читання для вивчення якого­небудь питання. Щоб відібрати книги з даного питання, потрібно їх заздалегідь переглянути. Як це робиться?

II. Структура книги.

Давайте пригадаємо, з яких елементів взагалі складається книга, і яку інформацію несе кожен елемент. Тобто повторимо структуру книги.

Бліц­турнірна екрані

Отже, для того, щоб отримати загальне враження про книгу, познайомитися з нею в загальному вигляді, необхідний попередній її перегляд. Досвідченому читачеві збіглий перегляд може дати дуже багато. Він знайомитиметься з книгою в наступній послідовності:

1. Уважно вивчить титульну сторінку, де вказані основні дані на книгу: назва, автор, місце і рік видання, найменування видавництва.

2. Познайомиться із змістом книги, прагнучи зрозуміти, з яких розділів вона складається, в якій послідовності висловлюється матеріал; зверне увагу на наявність в книзі креслень, схем, малюнків, що доповнюючих і пояснюють текст.

3. Прочитає анотацію, передмову, введення, післямову, висновки, що допоможе краще представити зміст, зрозуміти призначення книги, отримати пораду, як слід її читати.

4. Ознайомитися безпосередньо з основним текстом книги, для чого прочитає деякі сторінки, абзаци, уривки з найбільш цінних і цікавих розділів. Це дасть уявлення про стиль і мову автора, особливості викладу матеріалу, ступінь трудності або доступності книги.

Коли доводиться мати справу безліччю книг і все їх неможливо прочитати, знайомство з деякими з них мимоволі доводиться обмежувати таким чином.

III. Робота з текстом.

Коли потрібна книга вибрана, необхідно її прочитати, зрозуміти і переробити викладений в ній матеріал.

Перед читанням

Сформулюйте мету або бажаний результат читання тексту. Запитаєте себе: про що я читатиму? Чого чекаю від цього розділу, параграфа?

Складіть уявлення про організацію розділу в цілому. Проглянете заголовки, підзаголовки, ілюстрації, якщо таких немає, прочитайте перші пропозиції кожного абзацу.

Визначите, що може бути корисного в тексті в світлі цілей вашого читання. На що варто звернути особливу увагу.

Запитаєте себе: що я вже знаю по цій темі? Пригадаєте прочитане на цю тему раніше, якщо потрібно, запишіть те, що пригадали. Розгляньте ілюстрації і інші матеріали по цій темі, поверніться до своїх записів.

Основні кроки по сходах, що ведуть до розуміння, ­ це виникнення установки на розуміння, поява питання, його словесне формулювання, висунення гіпотез, їх перебір і оцінка, перевірка вибраної гіпотези і підсумок розуміння, що виникає у зв'язку з цим, ­ формулювання думки, яка є відповіддю на виникле спочатку питання.

Під час читання

Щоб діалог з текстом був повноцінним і змістовним, треба уміти по ходу читання здійснювати різноманітну розумову роботу. У читача повинні виникати питання до тексту, він повинен будувати припущення про його подальший зміст і, читаючи, перевіряти, чи співпадають вони з даним матеріалом. Цей вид роботи називається прогнозування.

Формувати прогноз можна за допомогою тренувальних вправ, які ми зараз з вами здійснимий.

Завдання 1.

Письмові документи далекого минулого, що потрапляють до рук учених, іноді бувають настільки зіпсовані, що розібрати вдається тільки обривки слів і фраз. Це примушує з подвоєною увагою читати кожен такий обривок, щоб вичерпати з нього якомога більше інформації і таким чином хоч би якоюсь мірою відновити текст. Що ясно з такого обривка:

"До ювелірної майстерності художника треба було додати..."? Тут можна допустити, що художник володів не тільки ювелірною майстерністю, але і якимись іншими достоїнствами, про які повинно бути сказано в продовженні пропозиції.

Тепер представте себе на місці такого ученого і відновіть хоч би в найзагальнішому вигляді наступні обривки пропозицій.

1. Якщо шматок карбіду кальцію кинути у воду, то...

2. Батько був освіченою людиною, знав дванадцять мов, зокрема...

3. Старша дочка працювала в сільській школі на півдні Індії, де ходити треба було з оглядкой, тому що...

4. Для великого будівництва цього було замало, але достатньо для...

Завдання 2.

Тепер повправляємося в прогнозуванні при роботі з невеликим текстом.

У XVI столітті говорили..., що "вівці пожирають людей"

­ Яке питання тут виникає? Спробуйте дати на нього гадану відповідь.

Дійсно, ці мирні тварини мимоволі виявилися ворогами десятків тисяч селян.

­ Як ви думаєте, чому?

Ціни на шерсть безперервно росли, оскільки збільшувалося виробництво сукна. Розводити овець стало вигідніше, ніж вирощувати хліб... Для випасу овець було потрібно обширні пасовища.

­ Спробуйте припустити, як це позначилося на положенні селян. Тому землевласники захоплювали громадські пустки і вигони, забороняли селянам пасти там худобу. Не задовольняючись цим, вони різними способами прагнули відібрати у селян наділи. Щоб утруднити селянам господарювання, дворяни наказували перекопувати дорогі, що ведуть до водопоїв, штрафували селян, якщо їх худоба випадково виходила за межі ділянки. Дворяни збільшували платежі за землю, порушуючи вікові звичаї. Доведені до убогості і відчаю, селяни кидали свої господарства і йшли в міста. Дворяни силою зганяли селян із землі, руйнували їх будинки, зносили цілі села. На картах того часу з'явилися написи: "Тут було село, а нині тут пасовище".

Потрібно розуміти значення кожного слова. Звертати увагу на зв'язки, що виявляють логічну організацію тексту: причина/слідство, проблема/рішення, послідовність, хронологія.

Виконаємо ще декілька вправ, які допоможуть нам освоїти прийоми глибокого розуміння тексту.

Завдання 3.

У цьому тексті допущена друкарська помилка ­ пропущено одне коротеньке слово. Через це одна з пропозицій противоречить сенсу всього тексту. Знайдіть цю пропозицію і виправіть друкарську помилку.

"Багато знатних вельмож змирилися з втратою свого впливу на державні справи. Щоб усунути всесильного міністра, вони влаштовували змови, в яких були замішані навіть мати, дружина і брат короля. Але Рішельє нещадно пригнічував опір вельмож, ув'язнював їх і багатьох страчував.

Деякі знатні феодали ховалися від гніву Рішельє в своїх замках. Звідси вони давали відсіч королівським чиновникам і військам. Рішельє наказав зірвати укріплені замки дворян".

(У учбових цілях в першій пропозиції навмисно пропущено слово не.)

Завдання 4.

Знайдіть в тексті незрозумілі вам слова і вирази і з'ясуйте їх значення в словниках.

Завдання 5.

Визначите, де в цьому тексті основна думка, а де ­ приклади, що пояснює її.

"Грунтовий покрив ­ один з географічних компонентів, складних за утворенням і географічному розповсюдженню по поверхні суші. Складність утворення грунтів полягає в тому, що в нім беруть участь всі інші компоненти: мінеральний ­ почвообразующая гірська порода, повітря, вода, рослини і тварини (зокрема міріади мікроорганізмів). Грунт виникає в процесі їх взаємодії в різноманітних фізичних умовах. При цьому протікають складні хімічні реакції при утворенні гумусу ­ найважливішої умови родючості грунту. Грунти різних типів... у своєму розповсюдженні закономірно змінялися з широтою на рівнинах і із збільшенням висоти в горах. Грунти зважаючи на їх рихлість легко рухомі і уразливі".

Завдання 6.

Розуміння слів, словосполучень, взаємозв'язків між ними і заповнення "свердловин" приводить до "вичерпання" сенсу тексту. Проте витягання сенсу ­ робота, якою потрібно спеціально навчати.

Школяру дається окрема пропозиція невідомого йому тексту і пропонується витягнути всю увязнену в пропозиції інформацію. Цю інформацію потрібно викласти у формі зв'язної розповіді. Таке завдання умовно можна назвати "складання розповіді по пропозиції". Приклади пропозицій:

Висаджений в сад, квітка розцвіла б набагато швидше, ніж на підвіконні.

Всі ці відомості Іван Іванович, проте, вигадав.

Отже, які види розумової роботи ми виконували в ході вправ? ­ прогнозування

­ уточнення лексичного значення слів і незнайомих виразів

o встановлення загального сенсу тексту

o виявлення логічної організації тексту, виділення головній думці

o сприйняття всієї повноти інформації, що передається текстом.

Після прочитання

Перерахуєте найважливіші пункти.

Вирішите, чи не потрібно перечитати якісь частини тексту.

Складіть питання по прочитаному тексту, задайте їх собі і відповідайте на них.

Пов'яжіть знання, що є у вас, з новою інформацією.

IV. Позначки в книгах.

Велику допомогу при осмисленні і запам'ятовуванні тексту надають виписки і підкреслення. "Хто записує, той читає двічі", ­ свідчить прислів'я, що дійшло до нас із Стародавнього Риму.

Яким чином можна зробити позначки в книгах? Найбільш коректними вважаються наступні способи:

1. олівцем на полях;

2. на окремих листах за допомогою лінійки;

3. паперові закладки в різному положенні: зверху ­ одне, знизу ­ інше, збоку ­ третє;

4. вкладні листки: калька, підкреслення навпроти з позначенням номера сторінки.

Детально ці і інші способи розглядаються в книзі Гецова Г. Как читати книги, журнали, газети.

Записи по тексту можуть бути виконані у вигляді плану, тез або конспекту. З цими формами роботи ми докладніше познайомимося на наступному занятті.

/Files/photogallery/732/SAM_0006.JPG

Виховний захід для учнів 5-6 класів «Письменники-краяни».

Мета: поглибити і розширити знання дітей про незвичайну красу і сиву пам’ять історії рідного краю, про творчість письменників-земляків. Вчити виразно читати вірші. Виховувати любов до художнього слова, почуття гордості за славних земляків.

Обладнання: мультимедійна презентація письменників-краян, плакати з написами, бібліотека прибрана рушниками.

Хід виховного заходу:

Сьогодні, діти, у нас виховний захід на тему: «Письменники-краяни». Про це свідчить виставка літератури.

Ось летить до нас у бібліотеку веселик –

Загадковий птах. Крила паперові,

Ноги пурпурові, сонечко в очах.

- Який це птах прилетів до нас?

- Так, вірно – журавель.

Нам журавель пропонує такі маршрути:

1. Моя рідна Березань.

2. На хвилях березанської поезії.

Отже, вирушаємо з вами цими маршрутами. Батьківщина – це всі ми і наша сім’я, наше місто і всі міста України, наші товариші і всі українські люди з їхніми турботами, мріями. У будь-яку справу народ спочатку вкладав і мудрість, і красу, коли обробляв землю, будував дім, складав пісню, вишивав рушник…

Березань – старовинне козацьке містечко. І всі ми повинні пишатися тим, що народилися і живемо в Березані. Тут жили наші батьки, прадіди, тут корінь українського народу і де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі.

Березань наша пишна й квітуча

Потопає в рясних квітниках.

А навколо всі землі родючі,

Там жита й пшениці на полях.

Місто зростає на березі річки

Серед струнких білокорих беріз.

Їх гілки оксамитові стрічки,

Що дівчата вплітають до кіс.

Дай, Боже, прожить нам щасливо,

Дай, Боже, Вкраїні добра.

Щоб діти були здорові й щасливі,

Щоб доля щаслива була.

Мальовничий березанський край почав заселятися ще в сиву давнину. Тінисті березові гаї, повноводна красуня Недра, родючі грунти – все це приваблювало сюди людей. Свідками тієї далекої епохи є археологічні знахідки, які можна оглянути в нашому музеї. Це ніж кам’яного віку, наконечники списа і стріли, кам’яні сокири, мідний горщик та ін..

Ще, діти, хочу вам нагадати, що наш музей має відповідну експозицію, окрасою якої є діарама, що висвітлює події періоду козаччини. Основою діарами є картина березанського художника, камбоджійця за національністю Пхеав Муні Чінди.

Ми, березанці, повинні пишатися тим, що ці місця в 1843 році відвідував Великий Кобзар – Т.Г.Шевченко. Тут він написав вірш «Розрита могила». У Шевченківському відділі можна побачити факсимільне видання цього твору; рушники березанських вишивальниць, на яких вишиті рядки із безсмертних творів Кобзаря.

Діти, ще у червні 2009 року було створено у м .Березані літературно – мистецьке об’єднання «Дивосвіт». Немало жителів Березані, особливо молоді, роблять перші спроби пера. Читаючи ці вірші у місцевій газеті «Березанські відомості», зустрічаються непоодинокі випадки, що твори ці талановиті, заслуговують на те, щоб про них знали не тільки березанці, а друкувались вони в журналах, газетах на всеукраїнському рівні.

Виступи учнів (супроводжуються презентаціями).

1 учень: Велике бажання, добре слово сказати потрібно про поетесу Кириченко Валентину Лаврентіївну. Це вже досвідчена поетеса, яка видала вже дві свої поетичні збірки. І радує щодень новими творами. Немало віршів про природу, людські душі, інтимна лірика, про рідний край.

Рідне місто, поглянь,

Як рожевеє, літо прийшло,

Як же все розцвіло,

Як же буйно зросло!

Ти прекрасна, моя Березань! («Рідне місто моє»)

2 учень: Давно пише і сформувалась, як поетеса Яковенко Поліна Іванівна. Її вірші можна класти на музику. Наслідує певні віршовані доробки Т.Г Шевченка, створюючи свою віршовану мелодію.

Рідна моя мати,

Мила Україно!

Лину я до тебе із чужих країв.

Вже спила немало гіркого полину.

Від жалю і туги розум мій кипів.

Рідна Україна в вербах і тополях,

Мазки розселила в золотих ланах. («Туга»)

3 учень: Семенець Анатолій Демидович пише здебільшого патріотичні вірші. Він вміє наслідувати певні віршовані зразки, ілюструючи певну ідею. Написав проект нового гімну України.

І воскресла України

І слава, і воля.

Та нарешті, і нам, браття

Усміхнеться доля.

Будем дружно працювати і заможно жити

Вірних друзів шанувати і дружбу цінити. («Гімн України» проект)

4 учень: Косьмін Вадим Олександрович – молодий поет, але вже має певний досвід віршування.Видав свою першу збірку поетичних творів. Є думка членів літературного об’єднання, що при його настирливості він може досягти неабияких успіхів і досягти рівня кращих поетів України.

На городі соняхи росли,

Наливались сонцем ніжні квіти

Першої червоної весни

Невгамовні, галасливі діти. («Соняхи»)

5 учень: Коваленко Людмила Іванівна, ще працюючи на педагогічній ниві, писала вірші і досягла неабияких успіхів. Особливо їй вдаються вірші для дітей.

Міцно спав я в у ліжку у зоряну ніч.

Тихо сон до віконця казочку приніс.

Про зайчика й вовка, пухнасту лисицю

Про вухастого слоника й зиму-чарівницю. («Казка»)

6 учень: Ніколайчук Анна Андріївна зачаровує нас своєю інтимною лірикою. Радість і тривога виливається у неї віршованими строфами, наче джерело біжить у березанську річку Недру.

Сльозу сьогодні не втримати,

У мене радість, ще й яка,

В цей день у мене справжнє свято,-

У школу вперше йде донька. («1 вересня»)

7 учень: Мудрак Наталія Сергіївна пише вірші високого ґатунку. Була велика надія її рідних, близьких людей, що вона буде неабиякою поетесою і приноситиме радість своєю поезією. Але, на жаль, невблаганна хвороба не дала можливості розвинути їй свої здібності, як поетеси. Порадуємось лиш тому, що вона написала.

Дивись у небо і мовчи.

Зумій прислухатись до неба.

Та плакатись йому не треба,

Бо з неба скажуть: «Не кричи!»

Відчуй енергію землі,

Впади у трави росянисті.

В росі ранкові, як в намисті,

Скупайсь! І з вдячністю живи! («Небо»)

8 учень: Особливе місце посідає поезія Кириченка Григорія Івановича. Один із визначних поетів України Засенко П.П. дав високу оцінку поетичній творчості цього поета. І він не помилився. Читаючи поеми, вірші, хочеться знову їх перечитувати.

Учора теж доспілу втому яблук

Жбурляв мені гранітний грому тріск.

В нас на зорі трьохстопним тільки ямбом

У сосняку чаклує чорний дрізд. («Десять поезій»)

9 учень: І ось поряд піднялась постать молодого поета Шикіна Павла Юрійовича. Цей хлопець має різноманітні таланти. І серед молоді, серед своїх ровесників він неперевершений поет. У його поезії і гумор, і сарказм, така гумористична веселість душі, що кожен читач радіє, піднімає свій настрій.

Хоч був би сином коваля,

Чи першим сватом депутата

Такому красеню, як я

Потрібно руки цілувати. («Хоч був би сином коваля»)

10 учень: Волошин Ольга Петрівна. Талановита поетеса, з оригінальним мисленням. Видала збірку поетичних творів. Її поезія може ще і не досягла вершини, але стежка по якій вона перетинає перепони може привести до рівня поезії Л.Українки або Л.Костенко.

Сміється й плаче донечка моя.

-Ти пахнеш мамою,- казала,-

А де гостинець, що ти привезла?

Я слухалась, я квіти поливала,

А вчора мене вжалила бджола.

Мамуню, я тебе так виглядала,

А ти все не їдеш, не йдеш («Спомин дитинства»)

11 учень: Дівіль Ніна Андріївна – поетеса в повному розумінні цього слова. Вона через себе пропускає людські болі і страждання. Вона страждає від скам’янілості людських душ. Її поезія – це книга людської душі. Її поезія – як краса чистої роси будить світ до життя, до звершень.

Село кохане, скупане в любистку

В садах вишневих співи солов’їв.

Там вітер колиха із зір колиску,

Де вечір все медами напоїв. («Моє рідне село»)

Ось ми і закінчили подорожувать із журавликом. Скільки б не говорили, але все ж не зможемо розглянути всі прекрасні сторінки березанщини. До цієї теми ми будемо звертатися ще багато разів. Письменники розкривають чари мовного дива, що дає змогу людині вибудувати себе, пізнавати світ і ближнього. Твори наших земляків – життєдайне джерело у цій добрій справі.

І на такій поетичній ноті я хочу і закінчити такими словами:

Мандрує світом їхня слава,

Та Батьківщина їх – наш березанський край.

/Files/photogallery/732/SAM_0110.JPG/Files/photogallery/732/SAM_0108.JPG/Files/photogallery/732/SAM_0105.JPG/Files/photogallery/732/SAM_0101.JPG/Files/photogallery/732/SAM_0099.JPG/Files/photogallery/732/SAM_0097.JPG/Files/photogallery/732/SAM_0098.JPG

/Files/photogallery/DSCN3447.JPG

/Files/photogallery/DSCN3445.JPG

/Files/photogallery/Фото0361.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 3295

Коментарi

 • Fastest Payday Loan

  2018-03-28 00:19:13

  no fax payday loans online ez payday loan installment loans [url=http://installmentloans.bid]indian reservation loans[/url]...

 • RobertEvota

  2018-03-22 17:25:29

  Free Adult Webcams, Live Sex, Free Sex Chat [url=http://camgirls7.com]Free Adult Webcams, Live Sex, Free Sex Chat >>>[/url]...

 • Gregorytaw

  2018-03-21 18:40:33

  [url=http://www.s-volvo.ru/] volvo сервис в медведково здесь ,качество гарантируем [/url]...

 • Samuelvully

  2018-03-21 16:25:36

  [url=https://www.vzlomwa.com/]взлом ватсап [/url] - программа +для взлома whatsapp, взлом переписки ватсап....

 • AntonioRowly

  2018-03-20 00:46:56

  Здесь, брал жене дородовой бандаж, потом и послеродовой, реально советую. Доставка хорошая, операторы нормальные. [url=http://www.17rub.ru/]Магазин ортопедических изделий[/url] [url=http://www.17rub.ru/17rub_ru_sitemap_html/]Все товары Ортопедия[/url] [url=http://www.17rub.ru/Komp_uternyi-Braslet-dlya-Detei-__Unik-um_29418955/]Компьютерный браслет для детей - Уникум (Unikum)[/url]...

 • AntonioRowly

  2018-03-16 01:35:14

  Здесь, брал жене дородовой бандаж, потом и послеродовой, реально советую. Доставка хорошая, операторы нормальные. [url=http://www.17rub.ru/]Магазин ортопедических изделий[/url] [url=http://www.17rub.ru/17rub_ru_sitemap_html/]Все товары Ортопедия[/url] [url=http://www.17rub.ru/Nakolennik_Elastichnyi-_trikotazh__v_individual_noi_Upakovke_xL_-50528_29419005/]Наколенник Эластичный для фиксации запястья[/url]...

 • Horacemoura

  2018-03-11 23:50:22

  достойный веб сайт [url=http://tajga-8.com]тайга 8 состав[/url] - тайга 8 состав...

 • Christopher Stevenson

  2018-03-11 02:45:51

  svtZE9NZoqI If m http://wdvr9.com/#iDFaWyOgamB-a3L iDFaWyOgamB, pD8OCeKB2 , [url=http://nkr6n.com]3sHq4lr5azPs[/url], [q2cw3MHa](http://kkqrw.com "q2cw3MHa"), [http://fgdus.com dn8VYQ9TLovO],...

 • RudolphInvef

  2018-03-05 22:21:13

  красивый вебресурс [url=https://livekurs.ru/politic/]Политика[/url] - Бизнес и Финансы, Политика....

 • JosephGen

  2018-03-05 03:19:54

  [url=https://buytdcp.com/tadacip-cipla/]tadacip india[/url] - buy tadacip canada, tadacip vs cialis....

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Вересень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930